Персоналізована медицина


У компанії «АстраЗенека» поняття «персоналізована медицина» розуміється  як застосування таких лікарських засобів, котрі будуть найбільш ефективними для певних груп пацієнтів. 

Такий підхід вимагає знання всіх аспектів самого захворювання, виявлення біомаркерів і розробки сукупності тестів, відомих як «супутня діагностика». Їх результати допомагають лікарям виявляти тих, для кого таргетна терапія буде найбільш ефективною. 

Величезний крок вперед в області персоналізованої медицини було здійснено саме в області онкології. Яскравим прикладом цього може слугувати відкриття в області лікування раку легенів, яке показало, що пацієнти, в пухлинах яких наявна активуюча мутація гену епідермального фактору росту, з більшою вірогідністю реагуватимуть на лікування, що спрямоване на гальмування процесу поділу.  

Інша технологія майбутнього - це секвенування наступного покоління. Для пошуку можливості першого секвенування геному людини знадобилося 10 років наукових досліджень, до яких було залучено 200 вчених з різних країн світу й інвестиції, що становлять майже 3 млрд доларів США. На сьогодні це реально, процес секвенування займає лише декілька днів, а його вартість нижче 1000 доларів США. 

Однак, такі наукові досягнення пов'язані з певними складнощами. Отримання генетичних даних на сьогодні не є проблемою. Тепер питання полягає в тому, як впоратись із величезним обсягом інформації: як її інтерпретувати, перетворити на знання й практично застосувати.

Інтерес «АстраЗенека» в області персоналізованої медицини стосується не тільки області лікування онкологічної патології, а й усіх ключових терапевтичних напрямів компанії. Адже, наприклад, серцево-судинні захворювання й порушення обміну речовин можуть бути спричинені сукупністю екологічних та генетичних факторів. Попри те, що екологічні фактори є основною причиною смертності у світі, на сьогодні відомо досить незначну кількість генів, що спричинюють ризик розвитку цих захворювань.