Благодійна допомога
1). Благодійний проєкт АстраЗенека в Україні «Здорові легені»

Хвороби органів дихання залишаються найбільш розповсюдженою патологією в структурі захворюваності населення України та є глобальною проблемою охорони здоров’я, насамперед, внаслідок їх значної поширеності серед працездатного населення, постійного прогресування, частого поєднання різних патологій легень та обтяжливого впливу на супутні захворювання.1

В світі респіраторні захворювання займають 3 місце в структурі смертності від неінфекційних захворювань (в тому числі, хронічне обструктивне захворювання легень  (далі – ХОЗЛ), бронхіальна астма). Більшість випадків смерті відбувається серед людей похилого віку.

Крім того, астма є найпоширенішою хронічною хворобою серед дітей. Астма - це хронічне запальне захворювання з мінливим перебігом та періодичним виникненням симптомів, погіршенням стану та загостреннями. Зазвичай погіршення та загострення астми відбувається у відповідь на різноманітні тригери: віруси, забруднюючі речовини, алергени, хімічні подразники, стрес та ін. 3,5-7 Недостатній рівень діагностики та лікування астми створює значний тягар для пацієнтів та їх сімей і часто обмежує діяльність людей протягом усього їхнього життя.1-3

Незважаючи на те, що астма та ХОЗЛ - це хронічні захворювання, належне ведення та лікування пацієнтів дозволяє тримати хворобу під контролем і підвищувати якість життя.2-3

Одними з пріоритетних заходів у напрямку подолання хвороб органів дихання в Україні є такі: профілактика, виявлення та лікування хвороб органів дихання, удосконалення системи підвищення кваліфікації медичних працівників та покращення матеріально-технічної бази закладів.1

При лікуванні гострих та хронічних захворювань бронхо-легеневої системи використовуються сучасні інгаляційні способи подачі лікарських засобів до органів дихання, в тому числі через небулайзер, що особливо важливо при загостренні захворювань. Небулайзери внесено до списку необхідного матеріально-технічного оснащення закладів згідно з «Примірним табелем матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб–підприємців, які надають первинну медичну допомогу» (додатковий список), затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України №148 від 26.01.2018р.8

Враховуючи всі наведені вище фактори, в 2020 році ТОВ «АстраЗенека Україна» ініціювало благодійний проєкт «Здорові легені», однією із цілей якого було підвищити рівень забезпеченості лікувально-профілактичних закладів України небулайзерами. Проєктом було передбачено, що ТОВ «АстраЗенека Україна» організує закупівлю за власні кошті та передачу лікувально-профілактичним закладам, які виявлять бажання, в якості благодійної допомоги небулайзерів та витратних матеріалів до них (таких як розпилювачі із загубником, загубники, маски). 164 лікувально-профілактичних  заклади звернулись до АстраЗенека з бажанням отримати таке обладнання. Наразі значна частина ЛПЗ вже отримала обладнання, решта ЛПЗ має отримати обладнання незабаром. Небулайзери та витратні матеріали до них передаються ЛПЗ на безоплатній основі для використання в лікуванні своїх пацієнтів.

 

1.Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання і медичну допомогу хворим на хвороби пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за 2011–2018 рр. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ МОЗ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ім. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” м. Київ – 2019 р. http://www.ifp.kiev.ua/doc/staff/staff_ukr.htm;

2.https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death ; Електронний ресурс, дата відвідування 02.09.2019

3. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2019. Електронний ресурс, дата відвідування 02.09.2019 Available from: www.ginasthma.org

4. Фещенко Ю.И. и др. АДАПТИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО: ХРОНИЧЕСКОЕ ОБСТРУКТИВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГКИХ (ЧАСТЬ 1), Укр. пульмонол. журнал. 2019, № 2, С. 5–18.

5.Papadopoulos NG, Johnston SL. The role of viruses in the induction and progression of asthma. Curr Allergy Asthma Rep 2001;1: 144–152.

6.S.L. Johnston, P.K. Pattemore, G. Sanderson, S. Smith, F. Lampe, L. Josephs, et al., Community study of role of viral infections in exacerbations of asthma in 9-11-year-old children, BMJ 310 (1995) pp.1225-1229

7. D. Lincoln, G. Morgan, V. Sheppeard, B. Jalaludin, S. Corbett, J. Beard, Childhood asthma and return to school in Sydney, Australia, Public Health 120 (2006) pp. 854-862

8. Н А К А З МОЗ України № 148 від 26.01.2018 Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу.

UA-1993, approved August,2020

 

 

2). Гуманітарна допомога Центру громадського здоров’я України в часи COVID-19

Докладніше про проєкт гуманітарної допомоги ЦГЗ України в часи COVID-19 можна почитати за посиланням:

https://phc.org.ua/donacii